تابلوی اعلانات

اطلاعیه مدت زمان دفاع از پایان نامه جدید

آخرین مهلت دریافت نظرات داوری در نیمسال اول 96-95 تا تاریخ 95/10/30 می باشد .
 
آخرین مهلت دفاع از پایان نامه در نیمسال اول  96-95 تا تاریخ 95/11/15 می باشد .

ورود به سامانه پایان نامه