سامانه ثبت پایان نامه

 

 

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه در نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹  (لطفا کلیک کنید )


قابل توجه دانشجویان گرامی :

با توجه به راه اندازی سامانه پژوهشیار در این واحد دانشگاهی لطفا جهت ثبت موضوع جدید رساله و پایان نامه به سامانه ‍پژوهشیار مراجعه نمائید.

از ثبت موضوع در سامانه قدیم خوداری نمائید.

ثبت نام در سامانه پژوهشیار

سامانه ثبت پایان نامه از بیرون دانشگاه
سامانه ثبت پایان نامه از داخل دانشگاه